รับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย (ป.โท โยธา) สัญญา 1 ปี 19000 บาท/เดือน

 ลงประกาศใหม่  ประกาศล่าสุด

รับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย (ป.โท โยธา) สัญญา 1 ปี 19000 บาท/เดือน

edf40wrjww2WBoardQuestion:WBoardQuestion_Detail

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย


 


 


รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง (สัญญา 1 ปี)


เงินเดือน 17,500 บาท + โอที/ประกัน


 


หน้าที่ : ดำเนินการวิจัย เรื่อง คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


 


สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


 


คุณสมบัติ


1. จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


2. ชอบการทำวิจัย และมีความสนใจ เรื่องคอนกรีตเสริมไม้ไผ่


3. เขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้


 


หลักฐานการสมัคร


1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว+รูปถ่าย


2. Transcript ม.ต้น - ปริญญาโท


3. เล่มงานวิจัยปริญญาโท (Master Thesis)


 


ส่งหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ที่ phanawisittha@gmail.com


 


 


download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.bsru.ac.th/news/wp-content/uploads/2017/05/201705_regis-form.pdf หรือ


https://ufile.io/3vgor


 


เริ่มงานประมาณเดือน กรกฏาคม 2560


ประกาศรับสมัครนี้หมดอายุ วันที่ 15 มิถุนายน 2560

 สอบถามเจ้าของประกาศ
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน