Big Banner Zone    (คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงโฆษณา)

ขนาดพื้นที่   :   750x400 pixel

การแสดงผล   :   แสดงผลทุกหน้า แบบภาพสไลด์ จำนวน 3 ป้าย

ราคา   :   1เดือน = 1,500.-         3เดือน = 4,000.-         6เดือน = 6,000.-         12เดือน = 9,600.-

 

New Products Zone    (คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงโฆษณา)

ขนาดพื้นที่   :   360x230 pixel

การแสดงผล   :   แสดงผลเฉพาะหน้าแรก แบบภาพโฆษณาพร้อมข้อความ

ราคา   :   1เดือน = 600.-         3เดือน = 1,500.-         6เดือน = 2,400.-         12เดือน = 3,600.-

 

Clip Zone    (คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงโฆษณา)

ขนาดพื้นที่   :   ความสูง 250 pixel x ความกว้างตามสัดส่วน

การแสดงผล   :   แสดงผลทุกหน้า แบบคลิปวิดีโอ จำนวน 1 คลิป

ราคา   :   1เดือน = 600.-         3เดือน = 1,500.-         6เดือน = 2,400.-         12เดือน = 3,600.-

 

Banner Zone    (คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงโฆษณา)

ขนาดพื้นที่   :   360x230 pixel

การแสดงผล   :   แสดงผลทุกหน้าแบบภาพโฆษณา

ราคา   :   1เดือน = 350.-         3เดือน = 900.-         6เดือน = 1,500.-         12เดือน = 2,400.-

 

Gift Zone    (คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงโฆษณา)

สำหรับท่านที่ต้องการแจกสินค้าตัวอย่าง สินค้าทดลอง หรือของกำนัลต่างๆ สามารถนำมาแลกกับป้ายโฆษณาของทางเราได้

โดยทางเรายินดีจะเป็นสื่อกลางในการแจกและจัดส่งให้กับผู้ที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด

ขนาดพื้นที่   :   360x195 pixel

การแสดงผล   :   แสดงผลทุกหน้าแบบภาพโฆษณา และลิงก์ไปยังหน้ากิจกรรม

ราคา   :   สินค้ามูลค่า 500 บาท = ลงโฆษณา 1เดือน

** จัดส่งสินค้าที่ : บริษัท ดีปัน จำกัด  535/6  ถ.ประชาราษฏร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310 **

 

 

หมายเลขบัญชีธนาคารที่รับชำระค่าโฆษณา

ธนาคาร ประเภท ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กสิกรไทย ออมทรัพย์ บจก.ดีปัน ถนนรัชดาภิเษก 15 766-2-20772-6

 

 

 

 

**สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการใบเสร็จ

ทางบริษัทจะออกในนาม บริษัท ดีปัน จำกัด แต่เนื่องจากทางเราไม่ได้เข้าระบบvat
ทุกราคาที่เกิน 1,000.- จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% พร้อมออกใบรับรองในนาม

บริษัท ดีปัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
535/6  ถ.ประชาราษฏร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554021301

 

 

สอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม  085-154-5533 , 085-862-4817   /   deepun.info@gmail.com