พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

 

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องราวเกษตรไทยในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนพื้นที่กว่า 370 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็น

กลุ่มพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 6 พิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการด้วยสื่อที่ทันสมัย เช่น โรงภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ขนาด 200 ที่นั่ง ที่ผู้เข้าชมจะได้รับความสุข สนุกสนาน และเรียนรู้หลากหลายมิติ เพื่อจุดประกายความคิดในการน้อมนำแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ต่างๆ สู่การปฏิบัติ

กลุ่มพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับตนเอง เชื่อมโยงการจัดแสดงต้นแบบและฐานการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ โทร 0-2529-2212-13

 

 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต  แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง