ส่งเสริมการเกษตรตามรอยเท้าพ่อ

 

นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ

ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนชุมชนตำบลคลองน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีนายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นำเยี่ยมชมการดำเนินงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆนี้